Αρχίστε να πληκτρολογείτε και επιλέξτε από τις προτάσεις.

Αρχίστε να πληκτρολογείτε και επιλέξτε από τις προτάσεις.

Η κορυφαία εταιρεία μετακινήσεων στον κόσμο

Πάνω από 100.000 ευχαριστημένοι πελάτες κάθε χρόνο

Εικονική έρευνα

A Virtual Moving In-Home estimate is just like any other in-home estimate. This helps our agents determine how many possessions you have and what you are moving.  Our agents work with you over your smartphone or tablet to determine:

  • The number and size of items that fit into a truck
  • The total weight of your belongings
  • Items that need to be crated
  • Layout of your spaces before moving day
  • Entry/access options into your home and note any issues the crews might encounter on moving day

Just like any home estimate from Allied this virtual survey is free.  This is just like Face Timing with your family and friends except you will be showing an Allied move coordinator your home to get the most accurate moving quote for your local or international move.

HOW DOES IT WORK

  1. Request the Virtual Survey from your Move Coordinator. They will send you an app link.
  2. Open the app and your Move Coordinator will guide you through the process.
  3. Receive your personal Moving Estimate from Allied!

At Allied, our mission is to provide affordable moving services backed by a name you can trust. We are a company built on a history of service and it is our pleasure to assist you as you plan and prepare for your next move. Get your virtual survey quote today!

ΖΗΤΉΣΤΕ ΔΩΡΕΆΝ ΠΡΟΣΦΟΡΆ!

Αρχίστε να πληκτρολογείτε και επιλέξτε από τις προτάσεις.

Αρχίστε να πληκτρολογείτε και επιλέξτε από τις προτάσεις.

Η καλέστε στο για να ξεκινήσετε τη δωρεάν προσφορά σας!