Διαχείριση Μετακόμισης

Από την επιλογή υπηρεσιών εταιρικής μετεγκατάστασης μέχρι την τελευταία απόδειξη, η Allied χειρίζεται με συνέπεια και αξιοπιστία τη μετακόμιση των υπαλλήλων σας. Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό μας χειρίζεται και την τελευταία λεπτομέρεια μιας εταιρικής μετεγκατάστασης, διασφαλίζοντας προσοχή σε κάθε πτυχή της. Με τη Διαχείριση Μετακόμισης από την αρχή ως το τέλος, η Allied παρέχει αποτελεσματικές και ομαλές μετακομίσεις υπαλλήλων σε όλο τον κόσμο.

Ο υπάλληλός πληροφορείται με ακρίβεια πώς θα διεξαχθεί κάθε υπηρεσία εταιρικής μετεγκατάστασης. Ο Προσωπικός Σύμβουλος Μετακόμισης είναι δίπλα του για να απαντήσει σε κάθε απορία και για να παρέχει πληροφορίες σε όλη τη διαδικασία. Έτσι, ο υπάλληλός σας νιώθει σιγουριά κάθε λεπτό.

Διαχείριση Μετακόμισης από τη μεγαλύτερη Εταιρεία Εταιρικών Μετεγκαταστάσεων στην Ελλάδα

H Αllied καταλαβαίνει την ανάγκη σας να είναι οι υπάλληλοί σας ενημερωμένοι εγκαίρως με ακριβείς πληροφορίες σε όλη τη διάρκεια της μετεγκατάστασης. Γι’ αυτό και ορίζεται εξειδικευμένος Σύμβουλος Μετακομίσεων για κάθε εταιρική μετεγκατάσταση, ο οποίος έχει και όλη την επικοινωνία με τους υπαλλήλους. Με αυτήν τη διαδικασία διαχείρισης της μετακόμισής σας, η Allied διασφαλίζει την επιτυχία της μετακόμισής σας. Τα έξι βήματα της Allied που οδηγούν στην επιτυχία είναι:

  • Κάθε φάση μιας εταιρικής μετεγκατάστασης παρακολουθείται και ελέγχεται από Σύμβουλο Μετακόμισης της Allied. Ο Σύμβουλος διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες της Allied και οι υπηρεσίες από τον προγραμματισμό μέχρι και την τιμολογόγηση είναι σε απόλυτη αρμονία με την πολιτική μετεγκαταστάσεων της εταιρείας σας.
  • Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, ο Σύμβουλος αναλύει σε βάθος τις ανάγκες σας και εντοπίζει τις συγκεκριμένες ανάγκες μετεγκατάστασης που έχετε, τις προσδοκίες και τις ανησυχίες της ομάδας που θα μετεγκατασταθεί.
  • Ο Σύμβουλος της Allied καταγράφει τις υπηρεσίες εταιρικής μετεγκατάστασης και καθορίζει την προσφορά βάσει μιας λεπτομερούς ανάλυσης της οικοσκευής που θα μεταφερθεί από δωμάτιο σε δωμάτιο, σημειώνοντας τις ανάγκες που μπορεί να υπάρχουν για εξειδικευμένη συσκευασία και μεταφορά.
  • Μετά την έγκριση της προσφοράς, ορίζεται ο Προσωπικός Σύμβουλος της μετακόμισής σας που θα ενημερώσει προσωπικά τον υπάλληλό σας για όλες τις φάσεις της μετακόμισης, από τη στιγμή που θα φτάσουν οι συσκευαστές μέχρι και την τελική παράδοση.
  • Η επικοινωνία με κάθε πρόσωπο που θα μετεγκατασταθεί γίνεται μία εβδομάδα πριν και κατά τη διάρκεια της συσκευασίας, της φόρτωσης και της παράδοσης. Σε περίπτωση που η συσκευασία, φόρτωση και παράδοση απέχουν χρονικά μεταξύ τους περισσότερο από μία εβδομάδα, η επικοινωνία επεκτείνεται και διατηρείται στον απαραίτητο χρόνο.
  • Για κάθε απορία ή πληροφορία που θελήσει ο υπάλληλός σας, επικοινωνεί με τον Προσωπικό Σύμβουλο Μετακόμισης, ο οποίος απαντά άμεσα παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Κέντρο Πληροφόρησης Πελατών

Το Κέντρο Πληροφόρησης Πελατών διασφαλίζει την ποιότητα στη μετεγκατάστασή σας. Το Κέντρο υποστηρίζει το σύστημα της Allied και τις ανάγκες των πελατών της.  Λειτουργεί ως η δικλείδα ασφαλείας για την ποιότητα υπηρεσιών της Allied, καθώς παρέχει στους αντιπροσώπους της Allied τη δύναμη ενός παγκοσμίου δικτύου μεταφορών. Το έργο του Κέντρου είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε όλο το φάσμα της λειτουργίας της Allied. Δημιουργούνται καθημερινές αναφορές εργασίας, οι οποίες μοιράζονται και διοχετεύονται στους Συμβούλους της Allied και στο εθνικό κέντρο της Allied σε κάθε χώρα. Αυτές οι αναφορές εξετάζονται σε καθημερινή βάση προκειμένου να εντοπιστούν ζητήματα που απαιτούν proactive ενέργειες.

ΖΗΤΉΣΤΕ ΔΩΡΕΆΝ ΠΡΟΣΦΟΡΆ!

Αρχίστε να πληκτρολογείτε και επιλέξτε από τις προτάσεις.

Αρχίστε να πληκτρολογείτε και επιλέξτε από τις προτάσεις.

Η καλέστε στο για να ξεκινήσετε τη δωρεάν προσφορά σας!