Ορολογία Μετακομίσεων

Ο οδηγός ορολογίας μετακομίσεων της Allied θα σας βοθήσει να καταλάβετε καλύτερα τι ακριβώς σημαίνει η κάθε πληροφορία που δέχεστε. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμος, αφού μάλλον δεν είστε στον χώρο των μετακομίσεων για 75 χρόνια όπως οι ειδικοί μας. Γι’ αυτό ακριβώς χρησιμοποιήσαμε τις ειδικές μας γνώσεις ως Πιστοποιημένη Εταιρεία Μετακομίσεων (και ως Στόλος Φορτηγών) με αξιοπιστία: για να σας μεταδώσουμε τις γνώσεις μας με την ορολογία μετακομίσεων.

Τεχνογνωσία Μετακομίσεων Allied: Γιατί χρειάζεται η Ορολογία Μετακομίσεων;

Η ορολογία μετακομίσεων της Allied είναι πραγματικά ανεκτίμητη κατά τη διάρκεια της μετεγκατάστασης σας. Γιατί όταν μετακομίζετε πρέπει να καταλαβαίνετε κάθε λέξη των υλικών και των υπηρεσιών που σας προσφέρονται, προκειμένου να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας. Πράγματι, όσο πιο εκπαιδευμένοι είστε στην ορολογία μετακομίσεων τόσο πιο προστατευμένοι είστε.

Ορολογία Μετακομίσεων για την Καλύτερη Εκπαίδευση σας στις Μετακομίσεις

Αλλαγή χρέωσης
Η φόρμα που χρησιμοποιείται για να αναθεωρηθεί το ποσό της αρχικής προσφοράς σας λόγω της αύξησης ή μείωσης  του όγκου της οικοσκευής που θα μεταφερθούν ή των υπηρεσιών που ζήτησε ο πελάτης.

Αντικείμενα Μεγάλης Αξίας
Τα αντικείμενα ενός φορτίου που εκτιμώνται περισσότερο από 100 € ανά κιλό. Πρέπει να ενημερώσετε την εταιρεία μετακομίσεων για αυτά τα αντικείμενα, για να έχουν την προστασία που χρειάζονται.

Αντιπρόσωπος
Η τοπική εταιρεία μετακομίσεων εκπροσωπεί ένα στόλο φορτηγών και υπηρεσιών σε μια συγκεκριμένη χώρα. Μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες ως πάροχος, αντιπρόσωπος (κράτησης, χώρας αναχώρησης, χώρας προορισμού) ή/και  μεταφορέας.

Αντιπρόσωπος Μεταφοράς
Αντιπρόσωπος, ιδιοκτήτης φορτηγού στον οποίο ανατίθεται με τον στόλο φορτηγών του να μεταφέρει τα αντικείμενά σας.

Αντιπρόσωπος που κλείνει τη μετακόμισή σας
Ο αντιπρόσωπος ή ο άνθρωπος-συνεργάτης, που κλείνει και διαχειρίζεται τη μετακόμισή σας. Ο αντιπρόσωπος που κλείνει τη μετακόμισή σας δεν βρίσκεται απαραιτήτως επί ή κοντά του σημείου αναχώρησης ή προορισμού.

Αντιπρόσωπος στη Χώρα Αναχώρησης
Αντιπρόσωπος που βρίσκεται στη χώρα αναχώρησης και είναι υπεύθυνος για τη συσκευασία και την προετοιμασία των αναγκαίων εγγράφων.

Αντιπρόσωπος στη Χώρα Προορισμού σας
Ο αντιπρόσωπος που βρίσκεται στον/ή κοντά στον προορισμό σας, που παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες και πληροφορίες για να πραγματοποιηθεί η μετακόμισή σας.

Αποθήκευση-κατά-τη-μεταφορά
Προσωρινή αποθήκευση του φορτίου σας που χρήζει περαιτέρω μεταφοράς, όπως για παράδειγμα αν το καινούργιο σας σπίτι δεν είναι έτοιμο. Πρέπει να ζητήσετε συγκεκριμένα αυτήν την υπηρεσία αποθήκευσης, που δεν μπορεί να υπερβεί τις 90 ημέρες και θα είστε υπεύθυνος για τις επιπρόσθετες χρεώσεις, όπως και για τις χρεώσεις για τη χρήση της αποθήκης και για την τελική παράδοση.

Αποστολή ως “Κατεπείγον”
Η συμφωνία με την εταιρεία μετακομίσεων να πραγματοποιηθεί η μεταφορά σας σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία με συγκεκριμένες χρεώσεις που βασίζονται σε υψηλότερο ελάχιστο βάρος.

Αποτίμηση
Το πόσο “αξίζει” το φορτίο σας. Η χρέωση αποτίμησης αποζημιώνει την εταιρεία μετακόμισης για το γεγονός ότι αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη από αυτήν που θα έπρεπε βάσει χρεώσεων μεταφοράς. Αυτό είναι γνωστό και ως Πλήρης Κάλυψη Προστασίας.

Αριθμός Καταχώρισης
Ο αριθμός που χρησιμοποιεί ο στόλος φορτηγών για να ταυτοποιεί το φορτίο σας. Ο αριθμός υπάρχει στην πάνω δεξιά γωνία της Σύμβασης Υπηρεσιών και του Δελτίου Αποστολής.

Αριθμός Φορτωτικής (Δελτίου Αποστολής)
Ο αριθμός με τον οποίο ταυτοποιείται και εντοπίζεται η αποστολή σας.

Δελτίο Αποστολής/Φορτωτική
Η απόδειξη για τα αντικείμενά σας και το συμβόλαιο για τη μεταφορά τους. Είναι δική σας ευθύνη να καταλάβετε το δελτίο αποστολής πριν το υπογράψετε. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιο στοιχείο του, μην το υπογράψετε προτού βεβαιωθείτε ότι περιέχει σωστά στοιχεία. Το δελτίο αποστολής είναι σημαντικό έγγραφο. Μην χάσετε αυτό το έγγραφο ή αντίγραφό του.

Δεσμευτική/Μη Δεσμευτική Προσφορά
Δεσμευτική προσφορά είναι η συμφωνία που γίνεται εκ των προτέρων με την εταιρεία μετακομίσεων για το συνολικό κόστος της μετακόμισης βάσει του όγκου της οικοσκευής σας και των υπηρεσιών της προσφοράς σας. Μη δεσμευτική προσφορά είναι η εκτίμηση του παρόχου μετακομίσεων ως προς το κόστος βάσει του εκτιμώμενου βάρους του φορτίου και των επιπρόσθετων υπηρεσιών που ζητούνται. Μία μη δεσμευτική προσφορά δεν είναι δεσμευτική για τον πάροχο και οι τελικές χρεώσεις θα βασιστούν στο πραγματικό όγκο/βάρος και τις χρεώσεις που θα υπάρξουν κατά τη ολοκλήρωση της μετακόμισης.

Εντολή – Σύμβαση Υπηρεσιών
Το έγγραφο που αναθέτει στην εταιρεία μετακομίσεων να μεταφέρει την οικοσκευή σας.

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες
Αφορούν σε εξειδικευμένες υπηρεσίες που ζητάτε και σχετίζονται με τη συσκευασία, την προστασία κάποιων ηλεκτρικών συσκευών ή με την ανάγκη μεταφοράς ενός πιάνου από τις σκάλες ή με υπηρεσίες που είναι απαραίτητες λόγω των ειδικών συνθηκών του σπιτιού σας ή λόγω άλλων ειδικών περιστάσεων. Οι χρεώσεις για αυτές τις υπηρεσίες είναι επιπρόσθετες και αντίστοιχες με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που ζητάτε.

Επικεφαλής Μετακόμισης
Ο επικεφαλής της ομάδας μετακόμισης που έχει την ευθύνη για τη φόρτωση, τη μεταφορά και την εκφόρτωση των αντικειμένων του πελάτη.

Επιπρόσθετες Χρεώσεις
Χρεώσεις για τις υπηρεσίες που δεν παρέχει η εταιρεία μετακομίσεων αλλά κάποιος επαγγελματίας, τεχνίτης ή άλλο τρίτο πρόσωπο κατόπιν αιτήματός σας. Οι χρεώσεις αυτών των υπηρεσιών πληρώνται από την εταιρεία μετακομίσεων και υπολογίζονται ως επιπρόσθετες χρεώσεις στο τελικό ποσό που αφορά στη μετακόμισή σας.

C.O.D./Ιδιωτική αποστολή
Μεταφορά για ιδιώτη για την οποία η πληρωμή απαιτείται τη στιγμή της παράδοσης στο σπίτι του προορισμού (ή στην αποθήκη).

Καταγραφή
Η λεπτομερής λίστα που περιγράφει την οικοσκευή σας με αύξων αριθμό ανά τεμάχιο και περιγράφει την κατάσταση κάθε αντίστοιχου αντικειμένου.

Μεγάλη Απόσταση
Επιπρόσθετη χρέωση όταν η μεταφορά αντικειμένων από το σπίτι σας στο φορτηγό της εταιρείας μετακομίσεων γίνεται σε μεγάλες αποστάσεις.

Πάροχος
Η εταρεία (μετακομίσεων) που προσφέρει την υπηρεσία μεταφοράς της οικοσκευής σας.

Πιστοποιημένη Εταιρεία Μετακομίσεων AMSA
Ο διαπολιτειακός πάροχος μετακομίσεων που μεταφέρει το φορτίο της οικοσκευής σας με δική του εποπτεία, πιστοποιημένος από την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Μεταφορών. Όλες οι πιστοποιημένες εταιρείες μετακομίσεων δέχονται και συνυπογράφουν τον Κώδικα Συμπεριφοράς της AMSA και έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με τον πιο αποτελεσματικό και επαγγελματικό τρόπο.

Προσφορά
Ένας γενικός υπολογισμός των χρεώσεων μεταφοράς, όπως και των χρεώσεων για επιπρόσθετες υπηρεσίες που ζητά ο πελάτης. Περιλαμβάνει εκτίμηση βάρους φορτίου.

Σέρβις Συσκευών
Προετοιμασία των πιο σημαντικών ηλεκτρικών συσκευών, προκειμένου να είναι ασφαλείς για μεταφορά.

Σύμβουλος Μετεγκατάστασης
Ο αντιπρόσωπος της εταιρείας που είναι υπεύθυνος να ετοιμάσει την προσφορά του πελάτη για το κόστος της μετακόμισης, όπως και για να απαντά όποιες απορίες έχει ο πελάτης για τη διαδικασία μετακόμισης και μετεγκατάστασή του στη νέα χώρα που πηγαίνει.

Υπηρεσία Εγγυημένης Παραλαβής και Παράδοσης
Επιπρόσθετη υπηρεσία, κατά την οποία οι ημερομηνίες εξυπηρέτησης είναι εγγυημένες, ενώ η εταιρεία μετακομίσεων παρέχει αποζημίωση για όποια καθυστέρηση προκύψει. Πρόκειται για υπηρεσία ανώτερης ποιότητας που υπολογίζεται με ελάχιστο βάρος.

Υπηρεσία Mεταφοράς – Mεταφόρτωσης
Χρήση μικρότερου οχήματος που παρέχει υπηρεσίες σε σπίτια που δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα κανονικά φορτηγά της εταιρείας.

Χρεώσεις Παραλαβής και Παράδοσης
Ξεχωριστές χρεώσεις μεταφοράς για τη μεταφορά του φορτίου από την αποθήκη στο σπίτι σας.

Χρεώσεις σε Περιόδους Αιχμής
Υψηλότερες χρεώσεις μεταφοράς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ή μήνες αιχμής.

Χρεώσεις Χρήσης Οχήματος
Οι χρεώσεις για το κομμάτι της μετακόμισής σας που απαιτεί μεταφορά με όχημα. Αυτέ οι χρεώσεις είναι επιπρόσθετες στις χρεώσεις επιπρόσθετων υπηρεσιών.

Χρέωση για Μεταφορά σε Σκάλα
Πρόσθετη χρέωση για τη μεταφορά αντικειμένων σε άνοδο ή κάθοδο σκάλας.

Χρήση Αποθήκης
Επιπρόσθετη χρέωση για υπηρεσία αποθήκης. Αυτή η χρέωση αποζημιώνει την εταιρεία μετακομίσεων για την τοποθέτηση και την απομάκρυνση αντικειμένων στην αποθήκη.

 

ΖΗΤΉΣΤΕ ΔΩΡΕΆΝ ΠΡΟΣΦΟΡΆ!

Αρχίστε να πληκτρολογείτε και επιλέξτε από τις προτάσεις.

Αρχίστε να πληκτρολογείτε και επιλέξτε από τις προτάσεις.

Η καλέστε στο για να ξεκινήσετε τη δωρεάν προσφορά σας!